Storitve

Podjetje MIKS se ponaša s tradicijo, izkušnjami in strokovnim kadrom. Ponujamo vam številne storitve v industriji in drugih področjih.

Elektroinstalacije

Elektroinstalacije so temeljna dejavnost podjetja Miks, kjer vaš projekt prevzame izkušen kader. Ponujamo vam celovito storitev izvedbe vseh elektroinstalacijskih del. Dovolite, da vam pomagamo najti najprimernejše rešitve, ki bodo ustrezale vašim željam in potrebam.

Naša ponudba vključuje izvedbo vseh elektroinstalacijskih del, med njimi:

 • napeljava električnih kablov,
 • vezava elektro omaric,
 • izvedba električnega ogrevanja,
 • strelovod,
 • TV inštalacije,
 • pametne inštalacije,
 • protivlomno varovanje,
 • video sistemi,
 • meritve.

Elektroinstalacije jakega in šibkega toka izvajamo na objektih različnih namembnosti – od gradbenih do industrijskih.

Izvajamo tako dela na novogradnjah kot tudi na rekonstrukcijah, adaptacijah in remontih.

Strojne instalacije

V sklopu strojnih inštalacij izvajamo:

 • vodovod,
 • kanalizacija,
 • ogrevanje,
 • klimatizacija,
 • prezračevanje

Naloga strojnih inštalacij znotraj objekta sta transport in distribucija vode, plina, zraka in odpadnih voda. Izvedba kakovostnih in tehnološko ustreznih strojnih inštalacij se navezuje na celostno projektiranje in zasnovo inštalacije.

Po fazah ločimo grobo in fino inštalacijo. Prva, groba faza, zajema razpeljavo vodov (vodovod, kanalizacija, inštalacija za ogrevanje, prezračevanje,…), ki jo opravimo pred izdelavo ometov. Drugo, fino fazo, pa opravimo po končanih ometih in izdelavi tlakov. Naše dolgoletne izkušnje na področju izvedbe strojnih inštalacij so zagotovilo, da bodo izvedene inštalacije kakovostne in tehnološko dovršene.

Meritve

Električne inštalacije so z vodi medsebojno povezane električne naprave in oprema. Zaradi varnosti uporabnikov objektov je potrebno električne inštalacije preverjati po končani izvedbi ter namestitvi električne opreme, po spremembah, obnovah, popravilih ter tudi periodično. Preverjanje električne inštalacije vsebuje pregled, preizkus in meritve. Po meritvah izdamo zapisnik s potrdilom o meritvah.

Nadzor

Za pravilno izvedbo del izvajamo strokovni nadzor in vodenje del pri gradnji objektov po zakonu o graditvi objektov.

V sklopu nadzornih del vam nudimo:

 • strokovno nadzorstvo nad gradnjo objektov oziroma izvajanjem del (količinski, kakovostni, terminski in obračunski nadzor),
 • usklajevanje del vseh udeležencev pri gradnji, nadzor nad uresničevanjem investicijskega programa, nadzor nad objektom v času poskusnega obratovanja,
 • v primeru zahtevnih objektov za vas opravljamo funkcijo odgovornega nadzornika.

Storitve nadzora izvajamo s strokovno usposobljenimi sodelavci, ki so specializirani in v praksi preizkušeni strokovnjaki s področja elektrotehnike.

Izdelava električnih omaric

Električne omarice omogočajo nadzor in varnost električne napeljave. So del elektroinštalacij, v katere so vgrajene merilne in zaščitne naprave. Električne omarice sestavljamo skladno z vašimi potrebami oz. projektno dokumentacijo ali pa projektno dokumentacijo izdelamo na podlagi vaših želja, pri čemer sledimo vsem zahtevam – kvaliteti, izvedbenim rokom in tehnični brezhibnosti.

Vgradnjo električne omarice na predvideno mesto izvedemo z našimi strokovnjaki za elektroinštalacije, ki pri montaži sledijo tudi vsem predpisom.

PLC programiranje

V podjetju izvajamo avtomatizacijo proizvodnih procesov. Proizvodne stroje ter naprave opremimo z nadzornim sistemom za upravljanje.

Na koncu izdelamo nadzorni sistem (SCADA) in ga zaženemo. Stroje ter naprave lahko opremimo tudi s panelom, preko katerega je možen grafični prikaz delovanja sistema, upravljanje s sistemom ter spreminjanje parametrov sistema.

Skladno z vašimi funkcijskimi zahtevami izvedemo programiranje na nivoju PLC/SCADA ter izvedbo zagona na terenu pri vas.

Latest Projects

Project Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasell sed nibh dignissim

Project Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasell sed nibh dignissim

Project Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasell sed nibh dignissim

Contact Us

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur elit.

 

+00 123 456 7893

 

divi-construction@gmail.com